Over de SRBAG

 

De Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg, is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het SRBAG-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

De SRBAG hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op het gebied van scholing, praktijkvoering en zorgvuldig handelen. Geregistreerde behandelaars worden hier periodiek op getoetst

De stichting functioneert al sinds 1987 als registratie-instituut voor de aanvullende zorgsector. Het instituut werkt intensief samen met beroepsverenigingen en opleidingsinstituten. 

Op deze website vindt u een overzicht van de geregistreerde artsen en therapeuten binnen de verschillende disciplines. Ook wordt een beschrijving gegeven van een aantal therapeutische werkvormen.

 

Nieuws:

Op donderdag 8 september 2016 vindt de SRBAG Therapeutendag plaats.
We nemen een voorschot op de toekomst, voor u als therapeut.

Bij de weg naar de toekomst, hoort afscheid durven nemen en andere, heldere keuzes maken.
We nemen gepast afscheid van de SRBAG en lanceren een nieuwe organisatie, die met visie én een missie voortvarend en oplossingsgericht te werk gaat. Voor u! 

Deze dag is voor leden van de SRBAG maar ook voor belangstellenden.
Graag nodigen wij u hier voor uit!

Klik hier voor meer informatie